۱- در هر سفری هم توفان هست هم آرامش.

۲- بهتر است تنها سفر کنی تا با آدمی دغل.

۳- بدون تغییر پیشرفت حاصل نمی شود.

۴- چیزی که به تو هدیه شده حق خود ندان.

۵- به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود.

۶- مسافر عاقل همه چیز را دو برابر درنظر می گیرد.

۷- از پیر شدن نترس از رشد نکردن بترس.

۸- تحقیر کردن دیگران  به زودی خود ما را تحقیر خواهد کرد.

۹- صبر کردن شجاعت بیشتری  می خواهد.

۱۰- خودشیفتگی قرین شکست است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 شهریور 1386    | توسط: هیوا    | طبقه بندی: General،     |
نظرات()