1- با اولین نگاه خود را مباز، ظاهر دائمی نیست.

2- عدالت نخواه، تنها بخشش بطلب.

3- با خود صادق باش و با دیگری هم.

4- هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که خشمگین باشی.

5- به مقروض بیش از گدا رحم کن.

6- بدون کوشیدن، شکستی هم نخواهد بود.

7- گاه برای جلب توجهی کوچک، همه ی حرمت مان را از دست می دهیم.

8- تصور شکست نباید ما را بترساند.

9- گلُ دوستی، خار ندارد.

10- زنهار از کسی که عزم جزم دارد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 بهمن 1387    | توسط: هیوا    |    |
نظرات()