۱- باید تخمی بشکند تا عقابی به پرواز درآید.

۲- کیسه ی شکارچی دزد هرگز پر نمی شود.

۳- تا نو محرز نشده کهنه را دور نینداز.

۴- پیش از آن که طرح درو را بریزی بذر را بکار.

۵- یک دوست واقعی بهتر از چاپلوسان دروغگوست.

۶- موهبت های بسیاری داریم که از آن ها استفاده نمی کنیم.

۷- زبان نقره ای ؛ حرف های مبهم می زند.

۸- گام های بلند بردار تا رد پایی از خودت بجای بگذاری

۹- فراوانی آرزو ؛ آن را بر باد می دهد.

۱۰- خواسته هایی که از فرط استیصال باشد عوارض عجیب به همراه می آورد.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 شهریور 1386    | توسط: هیوا    | طبقه بندی: General،     |
نظرات()