تولد آن ستاره خام
در کدامین ساعت خواب گرفته
این شب پر هول بود
که تکرار طلوع خورشید را
آواز های قدیمی این سرزمین نامیدند

و تو از کدام باد بی خبر
آوازها را دزدیده ای
یا در کدام ناکجای این شهر غریب
به انتظار صبح بوده ای
که امروز
از تکرار جنین آلود کودکی های خام خبری نیست ...

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 خرداد 1388    | توسط: هیوا    |    |
نظرات()