1-   سر هر پیچ، سرنوشت منتظر است.

2-   هیچ پولی به دوستت قرض نده، هر دو را از دست خواهی داد.

3-   گرهی را که می توانی باز کنی، پاره نکن.

4-   هیچ شرارتی بیش از وسوسه دوام نمی آورد.

5-   ابتدا تردید کن و سپس یاد بگیر.

6-  هیچ چیز سرسخت تر از تردید نیست.

7-   دانش، انتخاب عقل است.

8-   توان ما به اندازه ی باری است که تحمل می کنیم.

9-   ما در برابر دروغ های خودمان از همه ساده لوح تریم.

10-  جهل، بزرگ ترین فروشنده ی ترس است.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 21 تیر 1388    | توسط: هیوا    |    |
نظرات()