از عجیبترین چیزها !
اینكه خدا را بشناسی ولی او را دوست نداشته باشی

و ندایش را بشنوی سپس اجابت را به تاخیر بیاندازی

و سود معامله با او را بدانی ولی با دیگری ستد نمایی

و مقدار خشمش را بدانی و نافرمانیش كنی

و درد و وحشت گناه را چشیده باشی و قرب او را با فرمانبرداریش نخواهی

و تنگی قلب هنگام مشغولیت در صحبت با غیر را احساس كرده باشی و مشتاق به شرح صدر با یاد و مناجات او نباشی

و عذاب دلدادگی به غیرش را چشیده باشی ولی با روی آوردن و توبه به درگاهش از آن نگریزی.

و عجیبتر از اینها همه: اینكه می دانی محتاجترین كس به اویی و از او رویگردانی و به سوی آنچه كه تورا از او دور سازد مشتاقی.

نوشته شده در تاریخ شنبه 25 آبان 1387    | توسط: هیوا    |    |
نظرات()